Activiteiten

Milieubeurs Pollutec, Lyon van 27 t/m 30 november 2018

Pollutec, Lyon is de milieubeurs die zich richt op de Franse milieusector. Ook bezoeken veel stakeholders uit Noord-Afrika die beurs, die van 27 t/m 30 november 2018 te Lyon wordt gehouden. In samenwerking met de Nederlandse ambassade te Parijs en het NBSO te Lyon organiseert Global Matching de Nederlandse inzending op Pollutec. U kunt met een individuele stand deelnemen op het paviljoen. De kosten bedragen, mits er voldoende deelnemers zijn: Euro 5500 voor 6m2; Euro 7200 voor 9m2.

Als u beschikt over een zgn. missievoucher, dan strekt het bedrag daarvan in mindering op de deelnameprijs. Met een missievoucher kunt u een gedeelte van de deelnameprijs vergoed krijgen met een maximum van Euro 1500,-. De deelnamekosten worden vooraf door u betaald. Lukt het u een voucher te krijgen, dan krijgt u het desbetreffende bedrag later terug. Vouchers kunt u aanvragen via: het e-loket. => https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html. Of via mijn.rvo.nl http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib => aan de rechterkant ziet u ‘Missievoucher aanvragen’.

U kunt zich tot 20 juni 2018 aanmelden bij Global Matching: trudivanspankeren@globalmatchmaking.nl of 06 57 57 7008. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Trudi van Spankeren

Algemene voorwaarden

aanmelding is bindend. Als bedrijven niet aan de activiteit deelnemen, dan worden de werkelijke kosten en eventuele financiële consequenties van annulering doorbelast. Global Matching zal de activiteit naar beste kunnen uitvoeren. Behoudens opzet of grove schuld is alle aansprakelijkheid van Global Matching uitgesloten. Aanmelding impliceert akkoord met deze algemene voorwaarden.Global Matching is wederom bereid de Nederlandse inzending voor de sectie Afval op IFAT 2018 te verzorgen. De IFAT in München wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste beurs ter wereld op het gebied van milieutechnologie. In 2016 trok de beurs 136.885 bezoekers uit 168 landen en er waren 3097 standhouders uit 60 landen. IFAT was zowel in 2012, 2014 als 2016 uitverkocht. Voor 2018 zal het naar verwachting niet anders zijn. Beschikbaarheid van vierkante meters voor deze activiteit hangt dan ook mede af van het toewijzingsbeleid van IFAT.

Kosten voor deelname met 9m2 + 2m2 voor het gezamenlijke deel worden geschat op Euro 5.585,-. Minder m2’s is ook mogelijk, doch minimaal 6m2 (+2m2 voor het gezamenlijke deel). Kosten catering, hostess, water en elektrisch e.d. zullen uiteraard worden omgeslagen. Daarop is deze berekening gebaseerd.

De standbouw zal hetzelfde zijn als in 2012, 2014 en 2016. Daar is zeer goede ervaring mee. De standbouwer biedt een zeer goede prijs- prestatieverhouding. In het bedrag voor de standbouw is een zgn. Kroon boven de stand begrepen. Deze wordt aan de stand bevestigd. Dit was in 2014 en 2016 ook zo en dat beviel goed. De Kroon hangt dus niet in de lucht. Dat laatste is nl. erg duur. Onze stand met Kroon biedt een zeer goede Holland-uitstraling.

Er bestaat thans een mogelijkheid tot subsidie, nl. via de regeling voucher collectieve activiteit. Als die regeling in 2018 nog steeds bestaat en u voldoet aan de eisen (b.v. u bent MKB-bedrijf, slechts één voucher per jaar, u dient op tijd in, eisen aan omzet in verhouding tot export of minder dan 3 jaar in KvK ingeschreven, deminimis-steun enz.) kunt u een zo’n voucher aanvragen. Dat moet u echt zelf doen. Voor meer informatie over deze regeling verwijs ik u naar www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib Als het u lukt zo’n voucher te bemachtigen, betaalt Global Matching u na afloop van de activiteit het bedrag van de missievoucher terug. Het is dus zo dat u vooraf het volledige bedrag betaalt. Ik kan namelijk niets voorschieten.

Aanmelden kan tot 31 juli 2017 (bij mij). Voor vragen kunt u zich wenden tot Trudi van Spankeren op trudivanspankeren@globalmatchmaking.nl of 06 57 57 7008.

Bij deelname zijn onderstaande deelnemersvoorwaarden van toepassing. Aanmelding is bindend. Als het betrokken bedrijf niet aan de activiteit deelneemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, dan worden de werkelijke kosten en eventuele financiële consequenties van annuleren of niet-nakoming doorbelast. Global Matching zal de activiteit naar beste kunnen uitvoeren. Behoudens opzet of grove schuld is alle aansprakelijk van Global Matching en haar uitvoerders uitgesloten.

Activiteiten 2018

 • IFAT München 14 t/m 18 mei 2018
 • 18 t/m 23 maart: Handelsmissie naar de Baltische Landen
 • 26 t/m 29 maart: Deelname aan BioCycle, San Diego, VS
 • 16 t/m 19 april: Deelname aan ISRI, Las Vegas, VS
 • 24 t/m 26 april: Deelname aan Waste Expo, Las Vegas, VS
 • 14 t/m 18 mei: Deelname aan IFAT, München, Duitsland
 • Inkomende missie uit VS
 • 7 en 8 juni : Deelname aan Expo Biogaz, Straatsburg, Frankrijk
 • 20 – 23 augustus: Deelname aan Wastecon, Nashville, VS
 • Oktober: handelsmissie naar Tsjechië
 • Autumn BioCycle East, VS
 • 27 t/m 30 november: Deelname aan Pollutec, Lyon, Frankrijk

Recente activiteiten 2015, 2016 en 2017

 • 25 en 26 januari 2017: Deelname aan Biogaz Europe, Rennes, Frankrijk
 • 18 t/m 21 april: Inkomende missie Frankrijk
 • 24 t/m 27 april: Deelname aan ISRI, New Orleans, VS
 • 9 t/m 11 mei: Deelname aan Waste Expo, New Orleans, VS
 • 31 mei t/m 2 juni: Deelname aan Expo Biogas, Bordeau, Frankrijk
 • 2 t/m 6 oktober: Handelsmissie naar Servië
 • 17 t/m 19 oktober 2017: BioCycle, Portland VS
 • Deelname aan Agri Biogas-beurs, Vancouver, Canada, 27 t/m 29 januari 2016 en Value of Biogas, Hamilton, Ontario van maart 2016
 • Beursdeelname + matchmaking op Americana, Montreal, Canada, week 16 maart 2015 en daarna bezoek aan New Foundland
 • Beursdeelname op Biogaz Europe, Nantes, Frankrijk, 19 en 20 maart 2015 en januari 2016
 • Deelname aan de Sustainable Community Conference, Ottawa, Canada van 9 t/m 11 februari 2016
 • Deelname aan Pollutec, São Paulo, Brazilië, 12 t/m 14 april 2016
 • Handelsmissie naar Slowakije en Hongarije, week 20 april 2015
 • Deelname aan Swana waste conference, Halifax, Nova Scotia + handelsmissie NFL en NB, Canada, 27 t/m 29 april 2016
 • Handelsmissie naar Noord-Brazilië en Minas Gerais, mei 2015
 • Inkomende missie Canada, 23 mei t/m 27 mei 2016
 • Deelname aan IFAT, München, 30 mei t/m 3 juni 2016
 • Beursdeelname aan Expo Biogas, Parijs, Frankrijk, 16 t/m 18 juni 2015 + 1 en 2 juni 2016
 • Deelname aan Waste Expo, Las Vegas, USA, 7 t/m 9 juni 2016
 • Handelsmissie Kazachstan + deelname aan Ecotec-beurs in Almaty, week 14 september 2015
 • Beursdeelname aan Weftec, Chicago, VS, 26 t/m 29 september 2015
 • Handelsmissie naar de 3 Baltische Landen, 10 t/m 14 oktober 2016
 • Handelsmissie naar Zuid-Brazilië, november 2015
 • Beursdeelname + matchmaking Canadian Waste & Recycling Exhibition, 4 en 5 november 2015 + 9 en 10 november 2016
 • 29 november t/m 2 december: Deelname aan Pollutec Lyon, Frankrijk, 29 november t/m 2 december 2016

Activiteiten 2014

 • Handelsmissie naar Manitoba, Canada, week 24 februari 2014
 • Handelsmissie naar Brazilië, week 10 maart 2014
 • Handelsmissie naar Moldavië/Roemenië, week 24 maart 2014
 • Beursdeelname + matchmaking op milieubeurs Globe, Vancouver, Canada, week 24 maart 2014
 • Beursdeelname + matchmaking op Watertech, Banff, Alberta, Canada, week 7 april 2014
 • Deelname aan IFAT, München, Duitsland, voor Water en Afval, week 5 mei 2014
 • Beursdeelname + matchmaking op waterbeurs Fenasan, São Paulo, Brazilië, 30-7, 31-7 en 1-8 2014
 • Inkomende missie Canada, week 22 september 2014
 • Deelname aan Weftec, New Orleans, VS 27-9 t/m 1-10 2014
 • Handelsmissie Italië, met bezoek aan Ecomondo-beurs, Rimini, week 6 oktober 2014
 • Beursdeelname + matchmaking op FIMAI, São Paulo, Brazilië, week 3 november 2014
 • Beursdeelname + matchmaking op Canadian Waste & Recycling Exhibition, Toronto, Canada, week 17 november 2014
 • Beursdeelname op Pollutec, Lyon, Frankrijk, 2 t/m 5 december 2014

Activiteiten 2013

 • Handelsmissie Oostenrijk, 20 – 22 februari 2013
 • Handelsmissie Canada, Toronto en Montreal + beursdeelname Americana, 18 – 21 maart 2013
 • Handelsmissie Canada, Alberta + deelname aan Watertech, Banff, 8 – 12 april 2013
 • Diverse activiteiten in Brazilië, São Paulo voor Water en Afval
 • Handelsmissie Roemenië en Moldavië, 21 – 24 mei 2013
 • Handelsmissie Chili en Argentinië 3 – 7 juni 2013
 • Beursdeelname aan REW-beurs Istanbul, Turkije 12 – 16 juni 2013
 • Handelsmissie Tsjechië, 30 september t/m 2 oktober 2013
 • Handelsmissie Kroatië, 2 t/m 4 oktober 2013
 • Beursdeelname Weftec, Chicago, Verenigde Staten, 5 – 9 oktober 2013
 • Beursdeelname RWM, São Paulo, Brazilië, oktober 2013
 • Beursdeelname Australian Waste & Recycling Expo, AWRE , Australië, 19 + 20 november 2013
 • Inkomende missies Canada van september en november 2013
 • Beursdeelname Canadian Waste & Recyling Exhibition, CWRE, Montreal 20 + 21 november 2013
 • Bezoek aan Pollutec, Parijs, 5 december 2013

Voorgaande jaren (beknopt)

 • Inkomende missie uit Angola, maart 2012
 • Beursdeelname AWRE, Australië 2012
 • Diverse beursdeelnames + matchmaking op Americana, Montreal en Globe Vancouver, Canada 2009-2012
 • Inkomende missie Canada oktober 2011
 • Beursdeelname + matchmaking op Canadian Waste & Recycling Exhibition, Montreal, november 2011
 • Handelsmissies naar Hongarije en Kazachstan, februari 2010
 • Inkomende missie Mexico, februari 2010 + uitgaande missie oktober 2011
 • Handelsmissie naar Griekenland, Portugal en Engeland april, mei en juni 2010 + Ecotech-beurs, Athene, april 2011
 • Diverse handelsmissies naar China september t/m december 2011 + inkomende missies uit China.
 • Collectieve beursdeelnames IFAT, München, Duitsland 3x 2005, 2008, 2010 en 2012
 • Handelsmissies naar Rusland (Moskou, St. Petersburg, Tartarstan en Samara), oktober 2010, juni 2012
 • Collectieve beursdeelnames Pollutec Lyon, Frankrijk, 2006 en 2010 + Parijs november 2011.
 • Handelsmissie Oekraïne, juni 2009
 • Diverse missies Canada, 2006, 2007, 2008 (2x)en 2009 (2x) + Remtech, Alberta, oktober 2011.
 • Inkomende missie Ontario, Canada voor duurzame energie.
 • Diverse missies Polen, 2004, 2005, 2007, 2009 en 2011
 • Handelsmissie Italië 2008 en beursdeelname op Ecomondo 2012
 • Inkomende missie uit de drie Baltische Staten, juni 2009
 • Diverse missies Turkije 2007, 2008, 2009 en 2010 + beursdeelname met matchmaking op IWES, Istanbul voor Afval november 2010 en 2011.
 • Handelsmissies naar Roemenie, Bulgarije (2007 en 2012), Slovenië en Kroatië.
 • Handelsmissies naar Portugal (2x), VAE, Spanje (3x), Tsjechië en Slowakije.
 • Twee handelsmissies naar Ierland 2004 en 2006.
 • Handelsmissie naar Taiwan en Iran 2004.
Copyright 2010, Global Matching. Website by: SWMDesign.