Activiteiten

Global Matching is wederom bereid de Nederlandse inzending voor de sectie Afval op IFAT 2022 te verzorgen. Deze beurs vindt plaats van 30 mei t/m 3 juni 2022.

De IFAT in München wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste beurs ter wereld op het gebied van milieutechnologie. (www.ifat.de). IFAT was zowel in 2012, 2014, 2016 als 2018 uitverkocht. Voor 2022 zal het naar verwachting niet anders zijn. Beschikbaarheid van vierkante meters voor deze activiteit hangt dan ook mede af van het toewijzingsbeleid van IFAT. Helaas kon de 2020-versie niet doorgaan. De 2018-editie van IFAT was zeer geslaagd. Nog nooit was het zo druk op IFAT. Alle records zijn toen gebroken. Er waren 3305 exposanten uit 58 landen en 142.472 bezoekers uit 162 landen. Ook de drie nieuwe afvalhallen op IFAT waren tot de laatste plek uitverkocht.

Kosten voor deelname met 9m2 + 2,2m2 voor het gezamenlijke deel worden geschat op Euro 6.375,-. Minder m2’s is ook mogelijk, doch minimaal 6m2 (+2,2m2 voor het gezamenlijke deel). Kosten catering, hostess, water en elektrisch e.d. zullen uiteraard worden omgeslagen. Daarop is deze berekening gebaseerd.

De standbouw zal hetzelfde zijn als in 2012, 2014, 2016 en 2018. Daar is zeer goede ervaring mee. De standbouwer biedt een zeer goede prijs- prestatieverhouding. In het bedrag voor de standbouw is een zgn. Kroon boven de stand begrepen. Deze wordt aan de stand bevestigd. Dit was in 2014, 2016 en 2018 ook zo en dat beviel goed. De Kroon hangt dus niet in de lucht. Dat laatste is nl. erg duur. Onze stand met Kroon biedt een zeer goede Holland-uitstraling.

Er bestaat een mogelijkheid tot financiering, nl. via de regeling voucher collectieve activiteit. Zie www.rvo.nl bij "subsidies & financiering" bij "voorwaarden deelnemers". Als u voldoet aan de eisen (b.v. u bent MKB-bedrijf, slechts één voucher per jaar, u dient op tijd in, eisen aan omzet in verhouding tot export of minder dan 3 jaar in KvK ingeschreven, deminimis-steun enz.) kunt u een zo’n voucher aanvragen. Dat moet u echt zelf doen. Als het u lukt zo’n voucher te bemachtigen, betaalt Global Matching u na afloop van de activiteit het bedrag van de missievoucher terug. Het is dus zo dat u vooraf het volledige bedrag betaalt. Ik kan namelijk niets voorschieten. Het gaat om maximaal Euro 2500,-.

Aanmelden voor IFAT kan tot 30 juni 2021 (bij mij). Voor vragen kunt u zich wenden tot Trudi van Spankeren op trudivanspankeren@globalmatching.nl of 06 57 57 7008.

Bij deelname zijn onderstaande deelnemersvoorwaarden van toepassing. Aanmelding is bindend. Als het betrokken bedrijf niet aan de activiteit deelneemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, dan worden de werkelijke kosten en eventuele financiële consequenties van annuleren of niet-nakoming doorbelast. Global Matching zal de activiteit naar beste kunnen uitvoeren. Behoudens opzet of grove schuld is alle aansprakelijk van Global Matching en haar uitvoerders uitgesloten.

---------------

Global Matching heeft vanaf 2003 handelsmissies en/of beursdeelnames voor de Milieu-industrie georganiseerd in de navolgende landen. In diverse landen zelfs verschillende activiteiten.

A: Argentinië, Australië (beursdeelnames)

B: Brazilië: meerjarig programma, Bulgarije (diverse activiteiten)

C: Canada (>10 jaar lang), China (meerjarig programma) Chili

D: Duitsland: sinds 2005 Nederlandse paviljoens op IFAT

E: Engeland, Estland (zowel inkomend als uitgaand)

F: Frankrijk: meerjarig programma

G: Griekenland

H: Hongarije (zowel inkomend als uitgaand)

I: Ierland, Italië (diverse activiteiten), Iran

J:

K: Kazachstan, Kroatië

L: Letland en Litouwen (zowel inkomend als uitgaand);

M: Macedonië, Maleisië, Mexico (inkomend zowel als uitgaand), Moldavië

N: Nederland: diverse inkomende missies uit verschillende landen (Canada – diverse malen- , China – diverse malen -, Estland, Frankrijk, Hongarije, Letland, Litouwen, Mexico, Polen, Slowakije, Tsjechië, Verenigde Staten,

O: Oekraïne, Oostenrijk

P: Polen: diverse handelsmissies,, zowel inkomend als uitgaand en beursdeelnames; Portugal: diverse handelsmissies

R: Roemenië en Rusland: diverse handelsmissie en beursdeelnames

S: Servië, Slovenië, Slovenië, Spanje (diverse activiteiten)

T: Turkije (meerjarig programma), Tsjechië (diverse handelsmissies, zowel inkomend als uitgaand)

U:

V: Verenigde Staten: (meerjarig programma)

W:

Y:

Z:

Copyright 2010, Global Matching. Website by: SWMDesign.